Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 17 2010

Piotr
Reposted fromsilencer silencer
Piotr
8946 a856
Reposted fromTheGreatAndThePro TheGreatAndThePro

November 07 2010

Piotr
Play fullscreen
Krzysztof Rybiński u Bronisława Wildsteina 
Reposted fromsilencer silencer

October 14 2010

Piotr

Wola Führera - najwyższym prawem

Maksymalna grzywna za narkotyki to 360 tys. złotych. Za dopalacze - trzykrotnie więcej.

October 11 2010

Piotr

Bat na niepokornych przedsiębiorców

Na fali antydopalaczowej histerii posłowie prawie jednogłośnie w ostatni piątek (8 października) uchwalili ustawę o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej. (...)Czyli na podstawie jedynie „uzasadnionego” podejrzenia, że jakiś pojedynczy produkt np. sprzedawany w sklepie lub wytwarzany w fabryce „stwarza zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi” będzie można decyzją urzędnika legalnie zamknąć cały sklep lub fabrykę na trzy miesiące.
Reposted fromsilencer silencer

October 10 2010

Piotr

Rafał A. Ziemkiewicz

Bez silenia się na politologiczne wygibasy, można opisać władzę w Polsce jako rozbudowaną organizację przestępczą, zajmującą się na masową skalę dokonywaniem „wymuszeń urzędniczych” oraz innymi, pomniejszymi procederami, których wspólnym sensem jest wyciskanie z obywateli rozmaitych danin na rzecz kasty rządzącej. A kasta ta nie potrzebuje, gdyby kto pytał, żadnych reform ani rewolucji.

Całość: http://blog.rp.pl/ziemkiewicz/2010/10/09/rewolucja-w-weekend-otwarcia/

October 09 2010

Piotr
Play fullscreen
Jest już ciemno - FEEL wg Krosnego

October 08 2010

Piotr
Reposted fromShori Shori viadzwiedz dzwiedz

September 19 2010

Piotr
2193 8b7c 420
Reposted frommarchwiusz marchwiusz viaweed weed

September 18 2010

Piotr

Martwy podatnik nie płaci

Zaczęli od fotoradarów. W kampanii wyborczej wyśmiewali się z koalicji LPR-PiS-Samoobrona, że nastawiali ich dużo. Po dojściu do władzy liczbę fotoradarów zwiększyli prawie trzykrotnie. Następnie zabrali się za podwyższanie POdatów.

August 03 2010

Piotr

Socjalizm państwowy

Urzędników mamy dziś 550 tys., trzy razy więcej niż za Wojciecha Jaruzelskiego. Generał do utrzymania socjalizmu potrzebował trzy razy mniej pracowników administracji niż Donald Tusk do utrzymania wolnego rynku.
Reposted bysoberiaixKabrioletta8agiennyniedakhsilencersobermajkeyskurwysynjaqbeuwebjunksstefaniajaphyleafnodelmnzlewkizpolewkidreptak

August 02 2010

Piotr
1818 c796
Reposted byXavaxninagosia

July 31 2010

Piotr
Play fullscreen
PREMIER OSTRZEGA POLAKÓW!
Reposted bysilencerskurwysyn

July 27 2010

Piotr
Play fullscreen
Dlaczego lepiej pić piwo...

July 05 2010

Piotr
Nie mogę się zdecydować. Obaj są tacy fajni.
Reposted frombumszakalaka bumszakalaka viaraczkowski raczkowski

March 16 2010

Play fullscreen
Rozmowa ze specjalista od podatków
Reposted fromsober sober

November 19 2009

Piotr

Malezyjski cud gospodarczy

[...] naśladując Europę Zachodnią czy Stany Zjednoczone zapominamy, że kraje te gdy były na niższym poziomie rozwoju, prowadziły zupełnie inną politykę gospodarczą.

Rządzący podglądali swoich azjatyckich sąsiadów i w przeciwieństwie do wielu krajów postkolonialnych, które odrzucając dziedzictwo europejskie zwracały się w kierunku komunizmu lub interwencjonizmu państwowego, Malezja postawiła na promocję prywatyzacji i inwestycję w edukację i technologię komputerową. W Malezji postawiono wniosek, że skoro rząd nie jest elementem rynku i zajmuje się interwencjami w nim, to należy to robić planowo, z głową, ale i sumiennie. Brak wolności politycznej sprawił, że nie wystąpiła znana sytuacja z krajów demokratycznych, iż pierwsze dwa lata rząd zastanawia się nad projektami reform, by przez ostatnie dwa lata nie podejmować żadnych decyzji, co mogłoby narazić partie rządzącą na spadek w sondażach. Tam postawiono na efektywność realizacji działań.

Sprywatyzowano bardzo wiele własności państwowej. Od wody, elektryczności, poprzez szpitale i opiekę zdrowotną, do transportu i parkingów w miastach. Nawet drogi i autostrady sprzedano prywatnym podmiotom. Nie obyło się to oczywiście bez protestów przeciwników tych akcji, jak w przypadku Koalicji Przeciw Prywatyzacji Wody, która twierdziła, że nie ma sensu prywatyzować czegoś co przynosi Państwu zysk. Dr Mahathir odpowiadał, że państwo nie jest po to, aby prowadziło biznes, bo od tego są jego obywatele. Skutkiem prywatyzacji ma być większa efektywność oraz konkurencyjność podmiotów na rynku, a jednocześnie mniejsze koszty dla budżetu i możliwość wycofania się z ingerencji w rynek - taka była odpowiedź premiera.

Najważniejszym sukcesem było ograniczenie biurokracji, urzędniczych papierków i probiznesowe podejście rządów malezyjskich do przedsiębiorców. Celem malezyjskiej gospodarki jest wejście do czołowej dziesiątki krajów, w których najłatwiej zrobić biznes, zgodnie z raportami Doing Bussiness Project. Obecnie Malezja jest w pierwszej 20-tce i wciąż poprawia swoją pozycję, podczas gdy Polska okupuje siódmą dziesiątkę listy i wciąż spada coraz niżej.

Malezja jest krajem o tyle wyjątkowym, że nie istnieje tam zjawisko bezrobocia. W tym kraju nie pracują tylko ci, którzy nie chcą, bądź nie potrzebują pracować. A to wszystko przy zupełnym braku płacy minimalnej, powszechnej w Europie. Malezyjscy ekonomiści tłumaczą, że jeżeli państwo nie wypycha ludzi poza rynek pracy najróżniejszymi regulacjami, to pracy nigdy nie może zabraknąć, a ludzkie potrzeby są nieograniczone, co stanowi najlepszą motywację do zarabiania pieniędzy. [...]

Całość: http://www.polska-azja.pl/2009/11/17/malezyjski-cud-gospodarczy/

November 09 2009

Piotr
Play fullscreen
Co zrobić, kiedy kobieta jest natrętna?

November 04 2009

Piotr
[...] W socjalizmie, jak wiadomo, chodzi o wbicie ludziom do głowy, że ich największym dobroczyńcą jest państwo – to znaczy – sprawująca władzę biurokracja. albo jakaś inna mafia. Każdy normalny człowiek tego rodzaju sugestię instynktownie odrzuca, ale właśnie dlatego konieczna jest tresura – żeby nie tylko przestał ją odrzucać, ale przede wszystkim – żeby w nią szczerze uwierzył. Nawet konklawe można doprowadzić do ludożerstwa, byle postępować cierpliwie i metodycznie – twierdzi Stanisław Lem. Ojca Narodów, Chorążego Pokoju podobno kiedyś zapytano, dlaczego tak krótko trzyma swoich poddanych. Nie odpowiedział wprost, tylko nakazał przeprowadzić eksperyment. W jednym kojcu kury karmiono normalnie, a w drugim – prawie wcale. Po pewnym czasie wypuszczono kury z obydwu kojców i Ojciec Narodów sypnął im trochę ziarna. [...]

Całość: http://www.michalkiewicz.pl/tekst.php?tekst=973
— Pokaz tresury
Reposted bysilencer silencer

October 29 2009

Piotr

Rząd i politycy nie tworzą dobrobytu. Mogą odbierać jednym i dawać drugim, ale nie mogą go pomnażać. Ktoś porównał plan gospodarczy Obamy do przelewania chochlą wody z głębszej części basenu do płytszej. Wody nie zrobi się więcej, ale sporo się wychlapie.

Jak się zorientujemy, że w całym basenie zostało ledwo po kostki, to znowu staniemy się racjonalni. Tak jak Brytyjczycy, którzy w najbliższych wyborach zagłosują na konserwatystów, tak jak Amerykanie, których poparcie dla Obamy gwałtownie słabnie, czy Hiszpanie – w 72 proc. rozczarowani socjalistyczną gospodarką José Zapatero. Nagle wszyscy znowu jesteśmy matematykami.

Całość:
http://www.rp.pl/artykul/384470_Wroblewski__Lewice_dopadla_matematyka.html
— Lewicę dopadła matematyka
Reposted bysilencer silencer
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl